Bestuur en Commissies

Bij AV Trias zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering besproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissieleden aan de orde. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en de voorzitter in functie. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. De algemene ledenvergadering vindt binnen 6 maanden plaats na afloop van het boekjaar januari t/m december.

Bestuur

Voorzitter Remko van Hove E-mail:  voorzitter@avtrias.nl
  Tel: +31 6 53802702
Secretaris Martin Groen E-mail:  secretaris@avtrias.nl
Penningmeester Frank van de Kolk E-mail: penningmeester@avtrias.nl
Lid Algemeen Remon Aalders E-mail: remonaalders@outlook.com
Tel: +31 6 52373762

Ledenadministratie

Ledenadministratie Alette Tervoort E-mail:  ledenadministratie@avtrias.nl

Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdorganisatie WOC E-mail:  woc@avtrias.nl

Technische commissie  

Technisch adviseurs
Sven Ootjers  E-mail:  sootjers@hotmail.com
Astrid Besseling  E-mail:  astridbesseling@hotmail.com
Jens Oosterink  E-mail:  jens.oosterink@gmail.com

Communicatie & Marketing

Heleen Mulders E-mail:  communicatie@avtrias.nl

Vrijwilligerscoördinatoren

Vrijwilligerscoördinatoren E-mail:  vrijwilliger@avtrias.nl

Sponsoring coördinatoren

Jeroen van Heusden E-mail  sponsoring@avtrias.nl