Bestuur en Commissies

Bij AV Trias zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering besproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissieleden aan de orde. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en de voorzitter in functie. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. De algemene ledenvergadering vindt binnen 6 maanden plaats na afloop van het boekjaar januari t/m december.

Bestuur

Voorzitter Remko van Hove  Email:  voorzitter@avtrias.nl
  Tel: +31 6 53802702
Secretaris Martin Groen  Email:  secretaris@avtrias.nl
Penningmeester Frank van de Kolk  Email: penningmeester@avtrias.nl
Lid Algemeen Michiel Singer  
Lid Algemeen Remon Aalders

Ledenadministratie

Ledenadministratie Alette Tervoort ledenadministratie@avtrias.nl 

Wedstrijdsecretariaat

Junioren A/B / Senioren / Masters Marc Barnhoorn mbarnhoorn@avtrias.nl 
Junioren C/D / Pupillen Maud Ackermans secretaris@avtrias.nl

Technische commissie

 Hester Zwart hesterzwart72@gmail.com
 Hans Schouten
 Marianne Thomas mariannethomas149@gmail.com
 Sven Ootjers Technisch adviseur

Communicatie & Marketing

Heleen Mulders communicatie@avtrias.nl

Vrijwilligerscoördinator

 Maud Ackermans vrijwilliger@avtrias.nl

Sponsoringcoördinatoren

Martin Otto/ Jeroen van Heusden sponsoring@avtrias.nl