Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan door het invullen van het aanmeldingsformulier, dit formulier is te verkrijgen bij de trainer of te downloaden op de website. Bij minderjarigen moet het formulier mede ondertekend worden door één van de ouders of verzorgers. Inleveren kan via de e-mail, trainers of bestuursleden.

Opzegging dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren bij de ledenadministratie, en wel voor 1 december. De contributieverplichting loopt altijd door tot het eind van het jaar waarin wordt opgezegd.

Contributie en inschrijfgeld

De contributie is samengesteld uit twee gedeelten: een Trias-deel en afdrachten aan de Atletiek Unie. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Contributiebedragen voor 2023

Ingaande per 1 januari 2023 bedragen de jaarcontributies:

Tarieven Jaarcontributie:
Pupillen Trias €162,65 KNAU €25,35  Totaal €188,00
CD-Junioren Trias €154,80 KNAU €33,20 Totaal €188,00
AB-Junioren Trias €175,80 KNAU €33,20 Totaal €209,00
Senioren / Masters Trias €203,85 KNAU €44,15 Totaal €248,00
Recreanten en Trimmers:
– Mogelijkheid 2x per week trainen* Trias €202,20 KNAU €18,80 Totaal €221,00
– Mogelijkheid 1x per week trainen* Trias €132,20 KNAU €18,80 Totaal €151,00
 (Wedstrijdlicentie niet inbegrepen)
Overige kosten:
Inschrijfkosten bij nieuw lidmaatschap Trias €15,00 KNAU €8,30 Totaal €23,30
Overschrijven naar andere vereniging €11,35
Herinnerings- / aanmaningskosten €5,00

* Onder mogelijk tot het aantal keer trainen wordt verstaan, het aantal trainingen dat AV Trias haar leden aanbiedt.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt voor ter kennisgeving aangeboden via een factuur. Bij het aangaan van het lidmaatschap zullen de eerste keer ook bovenstaande inschrijfkosten worden berekend. Het betalen in termijnen is mogelijk, het wordt dan de volgende in vier termijnen afgeschreven: 27 februari 27 maart, 27 mei en 27 juni, of eenmalig per 27 april.

Voor aanmelding en afmelding maken wij gebruik van lidmaatschapsformulieren, die hieronder te downloaden zijn.

Lidmaatschapsformulieren & welkomstbrief
Lid worden? Haal hier het aanmeldingsformulier op.
Afmelden? Haal hier het afmeldingsformulier op.
 
Gegevens ledenadministratie:  
Aletta Tervoort
Email: ledenadministratie@avtrias.nl
AV Trias betaalrekening – NL23 INGB 0002 6342 23 – Heiloo