Contributie 2024

Contributie en inschrijfgeld

De contributie is samengesteld uit twee gedeelten: een Trias-deel en afdrachten aan de Atletiek Unie. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Per 1 januari 2024 bedragen de jaarcontributies:

Tarieven Jaarcontributie:
Pupillen Trias € 173,00 KNAU € 27,00 Totaal € 200,00
CD-Junioren Trias € 164,60 KNAU € 35,40 Totaal € 200,00
AB-Junioren Trias € 187,00 KNAU € 35,40 Totaal € 222,40
Senioren / Masters Trias € 217,00 KNAU € 47,00 Totaal € 264,00
Recreanten en Trimmers:
– Mogelijkheid 2x per week trainen* Trias € 215,00 KNAU € 20,00 Totaal € 235,00
– Mogelijkheid 1x per week trainen* Trias € 140,60 KNAU € 20,00 Totaal € 160,60
 (Wedstrijdlicentie niet inbegrepen)
Overige kosten:      
Inschrijfkosten bij nieuw lidmaatschap Trias € 15,00 KNAU € 8,80 Totaal € 23,30
Overschrijven naar andere vereniging € 12,10    
Herinnerings- / aanmaningskosten € 5,00    

* Onder mogelijk tot het aantal keer trainen wordt verstaan, het aantal trainingen dat AV Trias haar leden aanbiedt.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt voor ter kennisgeving aangeboden via een factuur. Bij het aangaan van het lidmaatschap zullen de eerste keer ook bovenstaande inschrijfkosten worden berekend. Het betalen in termijnen is mogelijk, het wordt dan de volgende in vier termijnen afgeschreven: 1 februari , 1 maart, 1 mei en 1 juni.

Het lid accepteert verder het volgende:
  • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie dient per jaar te worden voldaan. Dit kan door middel van een machtiging automatische incasso geschieden. Indien aanmelding in de loop van het jaar plaatsvindt, is slechts een evenredig deel van de contributie verschuldigd. De contributie blijft ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, aan enige training niet deelneemt, zo ook als er geen training wordt gegeven op feestdagen of in vakantieperiodes.
  • Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie worden opgezegd uiterlijk 1 november voorafgaand aan het jaar waarin het lid het lidmaatschap wenst te beëindigen. Indien dit later gebeurt, is voor het komende jaar minimaal de KNAU-contributie en een eventuele wedstrijdlicentie verschuldigd.