in memoriam

 

Ons bereikte het droevige bericht dat Wim Noom is overleden.


Wim is vele jaren actief geweest voor Trias als looptrainer.


We herinneren Wim niet alleen als een kundig trainer maar ook als een warm en betrokken mens.

Wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.