Update rondom COVID-19

This content has been archived. It may no longer be relevant

De nieuwsberichten en adviezen rondom COVID-19 wekken uiteraard verschillende vragen op. Na aanleiding van de persconferentie van woensdag jl. heeft het bestuur een korte vergadering gehad en daarin verschillende plannen voorgelegd.

Leidend voor deze plannen zijn de adviezen van zowel de overheid als de Atletiekunie. Laatstgenoemde heeft naar buiten gebracht dat zij aanstaande vrijdag een advies naar buiten zullen brengen. Als onderdeel van de Atletiekunie hebben wij dan ook gekozen te wachten met verdere besluiten. Wel zijn er scenario’s besproken, zodat we hier zo snel mogelijk in kunnen schakelen. Uiteraard staat hierbij de veiligheid van onze leden op nummer één.