Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering AV Trias

This content has been archived. It may no longer be relevant

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DINSDAG 19 APRIL 2011

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 april 2011 om 20.15 uur in de kantine van AV Trias. Het bestuursbeleid van afgelopen jaar zal tijdens de vergadering worden besproken, maar ook zullen de sportieve prestaties van het afgelopen jaar nogmaals worden belicht. 

Vanwege het verdwijnen van het clubblad zullen wij als bestuur, de jaarstukken niet meer via de traditiegetrouwe manier verspreiden, maar zullen de jaarstukken op de website komen te staan op een speciale pagina. (Vanaf 4 april 2011) Helaas hebben wij op dit moment nog te weinig emailadressen ontvangen, om de volledige jaarstukken via de digitale nieuwsbrief te verspreiden. Daarom benadruk ik nogmaals het belang van het registreren van uw emailadres. 

Namens het bestuur, 

Marc Barnhoorn

  • Klik hier om uw emailadres te registreren voor de digitale nieuwsbrief.

Leave a Reply