Leden blijven AV Trias ook in coronatijd trouw

This content has been archived. It may no longer be relevant

En daar zijn we hartstikke blij mee!

Deze week bereikte ons het bericht dat veel sportverenigingen te maken hebben met teruglopende ledenaantallen in verband met de maatregelen rondom corona. We beseften ons dat dit bij AV Trias helemaal niet het geval is. We hebben zelfs te maken met een kleine stijging, met name onder pupillen!

Ondanks de beperkingen op het gebied van sporten blijven leden en trainers de vereniging trouw. Dat is heel fijn en ook heel belangrijk. Immers zonder leden, geen vereniging…Toch een moment om hier een dikke dankjewel over uit te spreken!

En we spreken ook graag de wens uit dat we elkaar stapje voor stapje en het liefst op sprint-tempo weer snel kunnen ontmoeten op de baan, kantine en omstreken.

Hou vol, blijf gezond en graag tot snel!

met vriendelijke groet,

Bestuur AV Trias