Vrijwilligersbeleid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er besloten dat er een vrijwilligersbeleid wordt ingevoerd.

Wat houdt dit precies in?

Ieder Trias lid (of ouder/voogd) dient een keer in het jaar te helpen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld wedstrijden, jureren, commissies of andere leuke activiteiten.

Naar alle leden wordt deze week een uitnodiging gestuurd via mail, waarbij u zich kunt inschrijven voor een activiteit.

Mocht u vragen hebben of eigen ideeën over activiteiten, laat dit dan aan Maud weten.

In de notulen van de algemene ledenvergadering staat dit opgenomen, bekijk deze hier. 

Leave a Reply