Vrijdag 17 augustus 3e Avondinstuif bij AV Trias

3 e   Z o m e r a v o n d i n s t u i f

V r i j d a g   1 7   a u g u s t u s   2 0 1 2  

 

Alweer de laatste instuifwedstrijd van de zomeravondinstuiven bij AV Trias. Ook deze wedstrijd weer een gevarieerd aanbod van diverse onderdelen. 

Uitslag:

  • Klik hier voor de uitslagen.

Leave a Reply