Theo Bakker benoemd als Lid van Verdienste

Ieder die lid van AV Trias is kent Theo wel. De man die verschillende functies binnen de club bekleed heeft en overal zijn steentje bij heeft gedragen. Natuurlijk waarderen we dat al jaren, maar sinds gisteren is het ook bestempeld met een mooie titel.

Tijdens de algemene ledenvergadering is Theo officieel benoemd tot Lid van Verdienste. Deze blijk van waardering werd uitgereikt door voorzitter Remko van Hove, maar dit gebaar wordt natuurlijk ondersteund vanuit de hele vereniging. We hopen dat we Theo nog lang rond de baan mogen verwelkomen.

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens de renovatie

De renovatie van ons complex zal voor velen als vanzelfsprekend gezien worden. Toch kunnen we ons voorstellen dat er een aantal vragen opspelen. Daarom willen we het geheel graag van een kleine toelichting voorzien.

De renovatie is gestart en we liggen op schema! De oude baan lag er al meer dan 20 jaar en was aan vervanging toe. De gemeente heeft zich sterk gemaakt voor een spoedige start tijdens de corona-crisis zodat we in het nieuwe seizoen, zodra er weer wedstrijden georganiseerd mogen worden, beschikken over een gloednieuwe baan.

De renovatie is grondig. De gehele baan krijgt een make-over. De verspringbakken komen allen aan een kant van de baan. Alle aanlopen worden voorzien van een nieuwe kunststof laag. De toplaag van de rondbaan wordt in zijn geheel verwijderd en ook hier komt nieuw kunststof, uiteraard met verse belijning. De kogelstoot bakken worden zo aangepast dat we met meer personen tegelijk kunnen trainen. Om het onderhoud te vergemakkelijken wordt er een sproeisysteem aangelegd en wordt ervoor gezorgd dat er automatisch gemaaid kan worden. Verder wordt een deel van het hek verwijderd en komt er andere bestrating langs de baan. Tot slot hebben we een nieuwe discuskooi aangeschaft, een lang gekoesterde wens.

We hopen dat de corona-maatregelen ons tegen het einde van de renovatie toestaan om de baan feestelijk te openen.

En natuurlijk houden we jullie op de hoogte!

Laatste nieuws senioren protocol

Na de junioren is het nu tijd voor de senioren om de baan weer op te mogen. Het is van belang om hierbij de regels nauwlettend in de gaten te houden en de veiligheid voorop te stellen.

De regels die gelden zijn:

  • Voor u gaat trainen moet er contact geweest zijn met de trainer van uw aangewezen trainingsgroep. Dit om de groepsgrootte in de gaten te houden. Een groep mag maximaal tien personen omvatten zodat deze beheersbaar blijft.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kantine en kleedkamers. Dit omdat de regels hier vrijwel niet na te leven zijn.
  • Mocht u gebruik moeten maken van het toilet, dan kan dit slechts om en om. Er mag zich maximaal een persoon in de toiletruimtes bevinden. Gebruik van een desinfectiemiddel is verplicht.
  • Kom niet naar de club wanneer je klachten hebt.
  • Hou je aan de 1,5 meter afstand.
  • Denk goed om jezelf en om elkaar.

Ook is het van belang om het protocol dat is opgesteld door het NOC*NSF (onderaan het bericht te downloaden) goed door te nemen en na te leven . We hopen dat iedereen verantwoord en gezond kan sporten.