Nieuw huurcontract met de gemeente

Op maandag 18 december j.l. werden dan, na een onderhandelingsperiode van drie jaar, nieuwe huurcontracten getekend tussen de vijf buitensportverenigingen: HSV, De Foresters, Double Stars, De Terriers en AV Trias en de gemeente BUCH (Heiloo).

Voor AV Trias is een goed contract gerealiseerd. Het onderhoud van de baan, zowel het grote als het kleine / dagelijkse onderhoud worden door de gemeente verzorgd. Daarmee blijft dat gebeuren op dezelfde manier als nu het geval.

De huurprijs die TRIAS aan de gemeente dient te betalen gaat flink omlaag. Van de ca. €16.000 in de huidige situatie naar ca. €4000 in het nieuwe contract. Deze enorme daling in onze huurprijs is vooral mogelijk geworden doordat de andere sportverenigingen zich solidair met ons verklaarden en hun huurprijzen zodanig gestegen zijn dat zij gezamenlijk het verschil voor hun rekening namen. TRIAS dankt hen hier van harte voor.

Bijgevoegd een foto van de verschillende bestuurders rondom wethouder Obdam, die namens de gemeente verantwoordelijk is voor deze zaak.

Leave a Reply