Contactinformatie Bestuur & Commissies

Bestuur, Ledenadministratie, wedstrijdsecretariaten en Technische Commissie

Bij Trias zijn circa 500 leden verenigd om de atletieksport in allerlei vormen te beoefenen. Het bestuur zorgt daarbij voor de leiding en laat zich bijstaan door een aantal commissies. Het bestuursbeleid wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergaderingbesproken. Hierbij komt ook het financieel beheer, de samenstelling van het bestuur en de benoeming van de commissieleden aan de orde. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en de voorzitter in functie. De commissieleden worden door het bestuur benoemd. De algemene ledenvergadering vindt binnen 6 maanden plaats na afloop van het boekjaar januari t/m december.

 

Bestuur

Voorzitter Theo Bakker Tel: 072 – 533 40 65
van Aostastraat 12
1851 JC Heiloo Email: voorzitter@avtrias.nl
Secretaris Nancy Karels Tel: 06 – 10 039 377
Kennemerstraatweg 148A
1815 LE Alkmaar Email: secretaris@avtrias.nl
Penningmeester Tim Bras (a.i.) Tel: 06 – 42 24 35 67
Vlaanderenstraat 40
1827 AC Alkmaar Email: penningmeester@avtrias.nl
Lid namens Anja van Sluis Tel: 072 – 515 61 61
 Jeugdcommissie Alkmaar Email: avansluis@avtrias.nl
Lid namens Technische  Jocelyne Tophoff Tel:
 Commissie Heiloo Email tophoff@tophoffadvocaten.nl
Lid Algemeen Dick ten Bruggencate Tel: 0226 – 31 44 35
Broek op Langedijk Email: dtenbruggencate@avtrias.nl

Ledenadministratie

Ledenadministratie Aletta Tervoort Tel: 072 – 533 65 42
Rijksweg 56
1906 BJ Limmen Email: ledenadministratie@avtrias.nl

Wedstrijdsecretariaten

AB-Junioren Marc Barnhoorn Tel: 06 – 34 239 176
Senioren & Masters Amsterdam Email: mbarnhoorn@avtrias.nl
CD-Junioren Maud Ackermans Tel:
Pupillen Email: maudackermans@gmail.com
 
Technische Commissie
Lid namens bestuur en recreanten Jocelyne Tophoff Email: tophoff@tophoffadvocaten.nl
Heiloo
Lid namens loopgroepen (trainer) Richard Brouwer Email: richardbrouwer@planet.nl
  Heiloo
Verenigingscoördinator/trainer Sven Ootjers Email: sootjers@hotmail.com
  Heiloo
Lid namens technische atletiek Jasper van Baar Email: jasper@pbvb.nl
Alkmaar
Lid namens pupillen Mariska Bouwer Email: m-m.bouwer@planet.nl
Alkmaar
Lid namens wedstrijdgerichte atleten David Bastiaansen Email: info@avtrias.nl
Heiloo


Leave a Reply