AV Trias viert 45ste verjaardag

 

De atletieksport werd al lange tijd in Heiloo beoefend bij de gymnastiekvereniging Doves. In 1940 werd onder dezelfde naam een specifieke vereniging opgericht. Ook in Alkmaar werd voor 1930 de atletieksport beoefend. Destijds was AV’23 de aangewezen vereniging. Toen AV’23 ophield met bestaan, werd in 1937 de atletiekvereniging AVA opgericht. Tien jaar later kwam er nog een katholieke atletiekvereniging Olympus bij. In de regio Alkmaar waren dus mogelijkheden genoeg om de atletieksport te beoefenen. Op het gebied van atletiek ging het de drie verenigingen behoorlijk goed. De accommodatie liet echter nogal te wensen over, er was bijvoorbeeld nauwelijks kleedruimte en er moest in het Heilooërbos worden getraind. Het organiseren van wedstrijden was al bijna helemaal onmogelijk. Waarschijnlijk daardoor hadden de verenigingen soms te maken met organisatorische en financiële problemen. De roep om een sintelbaan aan te leggen werd steeds groter, maar het was duidelijk dat noch in Heiloo, noch in Alkmaar een dergelijke accommodatie kon worden aangelegd.

Pas in 1965 besloot de gemeente Heiloo een sintelbaan aan het Maalwater aan te leggen. De gemeente Heiloo bleek toch wat meer affiniteit met de atletieksport te hebben dan de gemeente Alkmaar. De aanleg van de sintelbaan in Heiloo was voor de drie atletiekverenigingen aanleiding om te gaan fuseren. Na diverse besprekingen ontstond tenslotte uit de atletiekverenigingen AVA, Olympus en Doves de nieuwe atletiekvereniging Trias. Deze nieuwe naam werd bedacht door de oud-Doves bestuurder Han Elenbaas. Hij ging uit van de Griekse benaming voor drieTri‘ en het achtervoegsel ‘as‘, hetgeen voor atletieksport staat. Op 13 december 1965 werd tijdens de eerste vergadering van de vereniging in oprichting de fusie nog eens door de 49 aanwezige leden goedgekeurd.

De eerste jaren van de atletiekvereniging Trias werden gekenmerkt door nogal wat problemen, die overwonnen moesten worden, zoals wateroverlast op de baan en technische mankementen bij de polsstokhoogaccommodatie en de kogel- en discusringen. Daarnaast was het noodzakelijk dat er bij de sintelbaan kleedkamers en een kantine kwamen.

Het duurde tot 1968 voordat de eerste wedstrijd bij de atletiekvereniging Trias kon worden georganiseerd. In de daarop volgende jaren bleek de fusie een goede zet geweest te zijn: Trias werd een bloeiende vereniging, waarbij goede prestaties niet uitbleven. Om de goede prestaties op niveau te houden en de concurrentie met de verenigingen de baas te blijven was het noodzakelijk dat de accommodatie werd uitgebreid met een krachtcentrum. Dankzij de inspanning van een groot aantal clubleden kon dit in 1983 worden gerealiseerd.

September 1991 was een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de atletiekvereniging Trias. Na een lange voorbereidingstijd werd op de plaats van de inmiddels 25 jaar oude sintelbaan een nieuwe kunststofbaan in gebruik genomen. Hiermee werd voldaan aan de KNAU-bepalingen met betrekking tot het organiseren van wedstrijden. Bovendien kon daardoor ongeacht de weersomstandigheden gedurende het gehele jaar worden getraind. Bij die gelegenheid werd tevens bijna een ton (€ 45 000) geïnvesteerd in nieuwe attributen. Ook in de toekomst zal de atletiekvereniging Trias blijven investeren in het onderhoud van de kunststofbaan en de aanschaf van nieuw materiaal, zodat ieder jaar weer talrijke en goed georganiseerde KNAU-wedstrijden en competities kunnen worden gehouden. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de investering in goede en enthousiaste trainers. 

Leave a Reply