Agenda ALV AV Trias 8 juni 2021

De Algemene ledenvergadering van AV Trias wordt gehouden op dinsdag 8 juni 2020 om 19.30 uur in de kantine aan het Maalwater 1 te Heiloo. Bij mooi weer vindt de vergadering buiten plaats. Graag ontvangen we je aanmelding uiterlijk zondag 6 juni 2021, want bij slecht weer wijken we uit naar de kantine. Als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dan kunnen we de vergadering corona-proof inrichten.

Je aanmelding kunt je versturen naar: communicatie@avtrias.nl.

Hieronder volgt de agenda:

1. Opening door de voorzitter.

2. Goedkeuring Notulen ALV 17 juni 2020 

3. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:

Remko van Hove, Floris Bruin, Hester Zwart

Aftredend en niet herkiesbaar:

Owen Westerhout, Madelon Sijsenaar

4. Vrijwilliger van het jaar

5. Bestuursverslag

6. Cijfers 2020

7. Benoemen kascommissie 2022

8. Vaststellen contributie 2022

9. Statuten wijziging en bestuursreglement

10. Rondvraag

Bij de vergadering horen de volgende stukken:

notulen ALV 2020 (2), bestuursverslag (5), financiële overzichten (6),  en de stukken behorend bij punt 9: bestuursreglement, statuten oud, statuten nieuw

De stukken kunnen voorafgaand aan de vergadering worden ingezien, of opgevraagd worden via communicatie@avtrias.nl

We hopen je graag te ontmoeten op 8 juni!

hartelijke groet,

Bestuur AV Trias